Enam kapal diserang oleh perompak di Selat Malaka selama bulan April 2023 -->

Iklan Semua Halaman

Enam kapal diserang oleh perompak di Selat Malaka selama bulan April 2023

Ananta Gultom
26 Mei 2023

 Play Berita Dalam Audio